1 Dag zonder inbraak

Voor het zesde opeenvolgende jaar nemen P.A.J. (de preventiedienst van de gemeente) en de preventiecel van de politiezone Montgomery deel aan de campagne tegen inbraken « 1 dag zonder ». Deze gaat dit jaar door tijdens de week van 14 oktober.

Deze campagne beoogt de bevolking te sensibiliseren om goede gewoonten aan te nemen en zo het risico op inbraak te verminderen.

De diefstalpreventieadviseur van de gemeente en de politiezone zullen een infostand houden op 17 oktober van 16 tot 19 uur in de hall van de dienst bevolking van het gemeentehuis. Aarzel niet om langs te gaan en advies te vragen.

Wij herinneren U eraan dat zij gratis een bezoek bij U thuis kunnen brengen om een veiligheidsanalyse uit te voeren en advies met verbeterpunten te geven.

Om een afspraak te maken met de diefstalpreventieadviseur van de gemeente, bel naar het nummer 02/773.07.25. Om een afspraak te maken met de diefstalpreventieadviseur van de politiezone Montgomery, bel naar het nummer 02/788.95.35.