U bevindt zich hier: StartFlash Info NLGemeentelijk parkeeractieplan: openbaar onderzoek

Gemeentelijk parkeeractieplan: openbaar onderzoek

De gemeenteraad heeft op 16 december het ontwerp van gemeentelijk parkeeractieplan goedgekeurd. Dit ontwerp is van 16 januari tot 31 maart 2015 onderworpen aan een openbaar onderzoek. Gedurende deze periode kan u het ontwerp raadplegen en uw mening kenbaar maken.

 

U kan het ontwerp van gemeentelijk parkeeractieplan raadplegen in het PDF document in bijlage.

Raadpleeg ook de verschillende kaarten :

Bestaande gereglementeerde zones

Zones Deelwagens

Bestaand zones kiss & ride, levering en Schoolbussen

Toekomstige gereglementeerde zones

Het ontwerp kan ook rechtstreeks geraadpleegd worden op het gemeentehuis op de dienst Stedenbouw van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u (evenals op donderdag van 16u tot 19u).

Uw klachten en opmerkingen dient u uiterlijk tegen 31 maart 2015per aangetekende brief te verzenden naar het College van Burgemeester en Schepenen, Charles Thielemanslaan 93 te 1150 Brussel.

Ter herinnering: het Brussels Gewest heeft een Gewestelijk Parkeerbeleidsplan opgesteld om de parkeerregels in Brussel te harmoniseren en te vereenvoudigen. Alle gemeenten in het gewest moeten dus hun parkeerbeleid aanpassen aan deze nieuwe gewestelijke verplichtingen. Zij keuren hiervoor een ontwerp van gemeentelijk parkeeractieplan (GPAP) goed dat concrete maatregelen inhoudt die van toepassing zullen zijn op hun grondgebied.

U kunt het Parkeerbeleidsplan raadplegen op de website van Brussel Mobiliteit: http://www.mobielbrussel.irisnet.be