Gemeentelijk Mobiliteitsplan

De mobiliteit verbeteren, letten op het delen van de  verplaatsingswijzen en van de openbare ruimte, dit zijn de doelstellingen van de meerderheid die ze wil ontwikkelen in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan. Neem deel aan de uitwerking van het plan door het geven van uw mening : www.webropolsurveys.com

 

Wat is een Gemeentelijk Mobiliteitsplan?

Dit plan is een middel om binnen de gemeente de voorwaarden te creëren voor een duurzame mobiliteit en om de toekomstige acties van de gemeente en van het gewest te plannen.

De gemeente wil het verbeteren van:

  • de mobiliteit door het vervoer van goederen en personen op een coherente manier te organiseren.
  • de toegankelijkheid (inclusief het parkeren) van de verschillende wijken van de gemeente.
  • de veiligheid door het aantal ongelukken en de ernst ervan te beperken en dit door bijzondere aandacht te besteden aan de veiligheid van de zwakste weggebruikers.
  • de gezelligheid van de openbare ruimte, door de wijken rustiger en aangenamer te maken, vooral daar waar deze kwaliteiten gewenst zijn (woonwijken, schoolomgevingen…).

 

Het is evident dat de observatie, de tellingen en de analyse van de omgeving vertrekpunten zijn voor de uitwerking van het plan, maar de ervaring van de bevolking is een belangrijke en noodzakelijke inbreng. Daarom vragen we uw medewerking door de antwoordstrook in bijlage in te vullen en ons over te maken.

 

De vragenlijst mag ons ten laatste op 30/04/2015 bezorgd worden.

De Vragenlijst vindt ook zich plaats in de Wolumag van april.