Autoloze zondag 2017: aanvraag doorgangsbewijs

De autoloze zondag 2017 zal op 17 september plaatsvinden.

 A. Voor particulieren:

  • Particulieren die in het Gewest wonen: aanvraag van het doorgangsbewijs bij de gemeente waar men woont.
  • Particulieren die niet in het Gewest wonen: aanvraag van het doorgangsbewijs bij de gemeente waar men die dag naartoe wil.

Online : van 23 augustus 2017 tot en met 13 september 2017 (16u)

Loketten : van 04 tot 13 september 2017, een loket wordt hiervoor speciaal geopend.

 

B. Voor bedrijven:

Gemakshalve doet de onderneming de aanvraag voor al haar personeelsleden die zich op 18 september moeten verplaatsen bij één gemeente (ook al wonen bepaalde personeelsleden in een andere Brusselse gemeente!).

  • Bedrijven met zetel in het Brussels Gewest: aanvraag van het doorgangsbewijs bij de gemeente waar de zetel van het bedrijf zich bevindt.
  • Bedrijven waarvan de zetel zich niet in het Brussels Gewest bevindt: aanvraag van het doorgangsbewijs bij de gemeente waar de werknemers naartoe moeten. Als de werknemers achtereenvolgens naar verschillende gemeenten moeten, mag het bedrijf kiezen bij welke gemeente het de aanvraag indient.


Formulering van de aanvragen voor bedrijven: Om de verwerking van de aanvragen te vergemakkelijken, mailt het bedrijf een excel-listing door.

enkel online : van 23 augustus 2017 tot 13 september 2017

 

 

NB: Een onderneming kan een personeelslid op het laatste ogenblik moeten vervangen, waardoor er een andere chauffeur is of zelfs een andere nummerplaat. In dat geval bevestigt het bedrijf aan het oorspronkelijke doorgangsbewijs een attest met de vermelding "Persoon X, met nummerplaat Y, vervangt persoon Z, met nummerplaat W". In geen enkel geval mag het bedrijf het oorspronkelijke doorgangsbewijs wijzigen !

 

C. Ter herinnering:

De volgende personen en voertuigen mogen op 17 september 2017 rijden:

 

-          voertuigen van openbare vervoermaatschappijen;

-          taxi's;

-          voertuigen van nooddiensten;

-          autocars;

-          voertuigen van openbaar nut;

-           mediavoertuigen die als dusdanig herkenbaar zijn (logo, enz.);

-          voertuigen van het type minibus (8 + 1 plaatsen) gebruikt door de HORECA en die als dusdanig herkenbaar zijn (logo, enz.);

-          de voertuigen voorzien van de speciale kaart voor gebandicapten voorzien in artikel 27.4.3.d. van het koninklijk besluit van 01.12.1975 houdende het algemeen reglement van de politie van het wegverkeer. de personen in het bezit van het in artikel 3 bedoelde doorgangsbewijs.

-          De voertuigen die de toelating hebben om te rijden, mogen niet sneller rijden dan 30 km/u.

-          Alle andere bepalingen van het verkeersreglement blijven van toepassing.

 

Bromfietsen zonder nummerplaat mogen ook niet rijden op 17 september. Motorrijders die een doorgangsbewijs aanvragen, zullen op dat bewijs het chassisnummer zien staan in plaats van de nummerplaat.

 

Alle andere voorschriften van de wegcode blijven van toepassing.

 

D. Aanvraag doorgangbewijs (stuur naar belastingen@woluwe1150.irisnet.be)

Aanvraagformulier doorgangsbewijs (doc)

Aanvraagformulier doorgangsbewijs (pdf)

Aanvraagformulier doorgangsbewijs - firma (xls)

Aanvraagformulier doorgangsbewijs - firma (pdf)

 

Voor alle informatie over de praktische aspecten van deze autoloze zondag: Dienst Mobiliteit belastingen@woluwe1150.irisnet.be  Meer weten op de site www.mobilmix.brussels/nl