Gemeentelijk Mobiliteitsplan : participatieve ateliers

De eerste fase van het gemeentelijk mobiliteitsplan, met name de diagnose van de bestaande situatie, werd goedgekeurd door de gemeente. We starten nu met de tweede fase die gecontrasteerde scenario’s moet uitwerken. Neem deel aan de participatieve ateliers in januari 2016.

 

Sint-Pieters-Woluwe heeft altijd willen luisteren naar de vragen en opmerkingen van de burgers, er een antwoord opgeven en de burgers zoveel mogelijk betrekken bij het gemeenteleven. 

Het is in dit verband dat u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een participatieatelier. Komt u uitspreken over de te ontwikkelen opportuniteiten voor de mobiliteit in uw wijk. 

 

Tijdens deze samenkomsten zullen we ernaar streven om de specificiteiten eigen aan elk deel van het gemeentelijk grondgebied te eerbiedigen, en het is in deze geest dat de gemeente werd opgedeeld in verschillende zones die elk specifieke kenmerken vertonen.

 

Tijdens deze zittingen zal een presentatie plaatsvinden van de diagnose van de mobiliteit en van de uitdagingen. Vervolgens zal een uitwisseling op touw gezet worden om samen de verbeteringsmogelijkheden voor elk luik van de mobiliteit te identificeren. U kunt kiezen tussen de  volgende thema’s

 

- de verbetering van de « actieve » verplaatsingen (te voet of per fiets) en de plaats van de zogenaamde "zwakke" gebruikers (bejaarden en personen met beperkte mobiliteit);

- de problematiek van het doorgaand verkeer in de woonwijken;

- de multimodaliteit (het gebruik van verschillende verplaatsingswijzen  om zich naar een bestemming te begeven, bijvoorbeeld het gebruik van de fiets en van het openbaar vervoer voor eenzelfde traject);

- de vermindering van de milieuhinder van het verkeer, onder meer, in functie van de bijzonderheden van elke wijk;

 

Deze ateliers zullen plaatsvinden:

- Voor de Vogelzangwijk, op woensdag 6 januari van 20.00u. tot 22.30u., in het gemeenschapscentrum van Vogelzang, Vogelzanglaan 40.

- Voor de wijken Stokkel, Kelle, Sint- Paulus en Putdael, evenals voor de personen wonende ten noorden van de as Madouxlaan-Orbanlaan, op maandag 11 januari van 19.30u. tot 22.00u. in de gemeenteschool van Stokkel, H. Vandermaelenstraat 61.

- Voor de Sinte-Aleidis- en de Mooi-Boswijk, evenals  voor de personen wonende ten Zuidoosten van de as Madouxlaan-Orbanlaan, op woensdag 13 januari van 19.30u. tot 22.00u. in de “Taverne” van het gemeenschapscentrum van Mooi-Bos, Shetlanderdreef 15.

- Voor de Centrum- en de Montgomerywijk, op maandag 18 januari van 19.30u. tot 22.00u. in de zaal “Forum” van het Cultureel en Congrescentrum (W:HALL), Charles Thielemanslaan 93.

 

Een licht en dranken zullen ter plaatse worden voorzien.

 

Met het oog op de organisatie zouden we u willen vragen uw aanwezigheid vooraf te bevestigen op het e-mailadres: pcm@ecores.eu of per telefoon (02/893.08.87) en dit tijdens de kantooruren.

 

Na deze tweede fase voor de opbouw van het scenario duurzame mobiliteit volgt er een derde en laatste fase. Deze fase zal zich toespitsen op de productie van een concreet actieplan dat moet worden uitgevoerd door de gemeente en haar inwoners om deze ambitieuze doelstelling  voor een duurzame mobiliteit in de toekomst te kunnen realiseren.