Hulp bij het onthaal van vluchtelingen

Update : geen giften meer nodig

Onze oproep tot solidariteit met de kandidaten vluchtelingen werd met zo veel enthousiame gevolgd dat wij onze maximale opslagcapaciteit bereikt bebben. 

Wij danken U voor uw vele daden van vrijgevigheid en wij sturen U de oprechte dank in naam van de kandidaten vluchtelingen die wij onderdak bieden.

Indien wij, in de toekomst, uw steun nog nodig hebben, zullen wij U op de hoogte brengen via onze website.

Voor de sociale afdeling van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe

A. Boucquey