Heraanleg van het Dumonplein : de nieuwe inrichting

Het Dumonplein omvormen tot een echte gezellige ontmoetingsplaats, er de mobiliteit voor alle gebruikers verbeteren, de handel herschikken en zorgen voor een betere leefomgeving voor de bewoners, dàt zijn de doelstellingen bij de herontwikkeling van het Dumonplein.

 

Het Dumonplein vormt het hart van de Stokkelwijk en biedt al plaats aan talrijke activiteiten en festiviteiten: de markt drie keer per week, het Xmas Festival, de Nacht van de Solden, de uitzending op groot scherm van wedstrijden van de Rode Duivels, kermissen en braderijen, enz. De rest van de tijd is het echter vooral een openluchtparking. De nieuwe inrichting zal helpen om nieuwe activiteiten op het plein te ontwikkelen, met behoud van de reeds bestaande. Het project werd uitgewerkt in overleg met de inwoners en de handelaars.


De nieuwe inrichting


Aan de zuidkant van het plein (de kant van de Orbanlaan) komt er een aangename groene ruimte, waar u kunt keuvelen en, weg van het verkeer, rustig neerzitten. Er komen ook vijf fonteintjes, die in de zomer afkoeling bieden.


Aan de noordkant van het plein (de kant van de Kerkstraat) wordt er een overdekt paviljoen voorzien. Die zal plaats bieden aan het bestaande frietkraam Charles maar krijgt ook andere cateringfuncties, zoals een café en een ijs- en wafelverkoper, en openbare toiletten. Het afdak vormt een overdekte ruimte die kan dienen als terras, maar die ook voor evenementen (concerten, buurtdiners, enz.), weg van het slechte weer.

In het midden van het plein worden regelmatig vaste activiteiten georganiseerd (markt, kermis), evenals evenementen en festiviteiten, zoals dat nu al het geval is.


Groen
Het plein wordt groener, er zullen in totaal 45 bomen aangeplant worden. Langs de gevels worden er twee rijen zomereiken geplant. Ziektebestendige bomen worden voorzien in de Baron d'Huartlaan, die zo zijn oude glorie terugvindt nadat een ziekte een aantal kastanjebomen had aangetast. De keuze voor de soort bomen zal gebeuren in samenspraak met de gemeente Kraainem.

 

Op het zuidelijk gelegen gedeelte van het Dumonplein zal er een rustige zone worden aangelegd met bomen van verschillende grootte.


Mobiliteit
Het Dumonplein wordt één gelijke oppervlakte, die meer ruimte, veiligheid en comfort biedt voor voetgangers, fietsers en personen met een handicap, onder meer door bredere voetpaden (6 meters). Andere vormen van vervoer (trams, bussen, auto's, vrachtwagens, motorfietsen) worden gebundeld op de tramrails. Dit principe wordt na een testfase van één paar maanden geëvalueerd. Indien het onderzoek een daling aan het licht brengt van de mobiliteit, maar ook de regelmaat en snelheid van de trams, krijgt de tram opnieuw een eigen bedding.


Parkeren
Laat ons er ook eerst en vooral aan herinneren dat vandaag reeds de parking op het plein niet beschikbaar is als er evenementen op het plein plaatsvinden. De beschikbaarheid aan parkeerplaatsen verandert dus niet op die dagen.

 

De verhoogde capaciteit van de parkeergelegenheid in de Stockel Square (meer dan 200 ondergrondse plaatsen) compenseert voor de afgeschafte parkeerplaatsen op het plein en langs de laan. Bovendien zullen er 25 parkeerplaatsen voorzien worden voor "korte duur" langs de kruispunten van het plein (D'Huartlaan, Orbanlaan, Herendal en Kerkstraat), zodat de auto's sneller om beurten kunnen parkeren.


Leveringen kunnen buiten de tramsite plaatsvinden, op het voetpad, waarvan de toegang geregeld wordt door intrekbare paaltjes. Dit geeft ​​vrachtwagens de mogelijkheid rechtstreeks langs de gevels te leveren, zonder het verkeer te storen.


Parkeerplaatsen voor fietsen en motorfietsen zijn ook voorzien.


Materiaal
Er werd gekozen voor materialen die een ​​duidelijk onderscheid vormen tussen de verschillende zones. Het zuidelijke deel is een ruimte waar u rustig kunt zitten en is beschermd door een duidelijk afgebakende grens (een betonnen bankje). De materialen zijn echter goed op elkaar afgestemd en vormen een samenhangend geheel. Zij werden ook omwille van hun duurzaamheid en ecologisch aspect gekozen. De belangrijkste materialen zijn beton, asfalt (voor het verkeer) en natuurstenen klinkers.


Baron d'Huartlaan
Enkel op het eerste deel (tussen het Dumonplein en Felix De Keusterstraat) wordt er aan de weg gewerkt. Het muurtje wordt verwijderd om er een open ruimte van te maken. Er zijn twee diagonale parkeerrijen voorzien (+- 70 plaatsen), in plaats van de huidige vier rijen. De heraanleg zal ervoor zorgen dat het monumentale karakter van de laan behouden blijft met een dubbele rij bomen, en dat er een centrale promenade wordt heraangelegd voor fietsers en voetgangers, daar waar de centrale ruimte vandaag gebruikt wordt voor autoverkeer.

 

De markt blijft op het Dumonplein!

Het ontwerp van heraanleg van het Dumonplein voorziet geenszins om de markt van Stokkel te verplaatsen of af te schaffen. Die blijft in het midden van het plein doorgaan. Het College staat hiervoor garant.

 

Herinnering van het project

Even in herinnering brengen dat in 2013 een grote architectuurwedstrijd werd gelanceerd, waaraan elf kantoren hebben deelgenomen. Alle projecten werd daarna aan de bevolking voorgesteld en 1500 inwoners hebben opmerkingen en suggesties gegeven. Daarop wees de jury het architectenbureau Artgineering aan, dat zijn project herhaaldelijk is komen voorstellen aan de bevolking. Zo werden participatieve workshops georganiseerd met de inwoners, de handelaars en de marktkramers. De deelname van de burger aan het beleid is immers het DNA van de bestuursmeerderheid in Sint-Pieters-Woluwe, die nooit een dergelijk project zou overwegen zonder de inwoners te raadplegen.

Deze verschillende vergaderingen met de bevolking hebben tot het voorontwerp geleid dat in de Gemeenteraad van 26 januari laatstleden werd gestemd.


De volgende stappen


Het ontwerp wordt momenteel afgerond, met het oog op de indiening van de aanvraag tot bouwvergunning eind maart. Deze vergunning zal aan een openbaar onderzoek worden onderworpen, waarna er een overlegvergadering komt. U beschikt dus nog over genoeg tijd om uw mening te uiten over dit project. De gemeente hoopt eind juni de bouwvergunning te verkrijgen. De aanbestedingsprocedure, die tot doel heeft de aannemer te benoemen, wordt begin september opgestart. De winnende onderneming, die de werken zal uitvoeren, wordt begin december benoemd. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken begin januari 2017 van start gaan.
We zullen het niet nalaten om u op de hoogte te houden van de verschillende stadia in het proces, zoals wij dit tot nu toe altijd gedaan hebben.Laten we tot slot niet vergeten dat dit project van een uitzonderlijke gewestelijke subsidie ​​ zal genieten. Dit maakt het mogelijk om dit te verwezenlijken zonder de gemeentelijke financiën te belasten.