Richtplan Bus : advies van de raad

Tijdens de zitting van 23 februari heeft de gemeenteraad unaniem beslist om een advies uit te brengen betreffende het nieuwe richtplan voor de bussen van de MIVB. Daarin wordt meer bepaald gevraagd om het traject van bus 36 in te korten, en wordt een ander tracé voorgesteld voor bus 42. Beraadslaging van de gemeenteraad - Voorstel van de gemeente.