Vergeet uw parkeerkaart niet te hernieuwen

Teneinde elk ongemak te vermijden (betaling van een retributie van 25 EUR), verzoeken we u om onmiddellijk vanaf vandaag de geldigheidsdatum van uw parkeerkaart na te gaan.

Uw parkeerkaart kan al hernieuwd worden vanaf 30 dagen vóór de vervaldatum ervan. Na de vervaldatum, wordt er u nog een tolerantietijd van maximum een maand toegestaan. Gedurende deze periode wordt er een waarschuwingsbericht op de voorruit van uw voertuig geplaatst om u eraan te doen herinneren dat uw parkeerkaart vervallen is.

We herinneren u er aan dat u uw parkeerkaart kan hernieuwen, hetzij aan het loket van het gemeentehuis, hetzij via het elektronisch loket van de website van het gemeentehuis.

 

Aandacht !
Elke eerste aanvraag van parkeerkaart of elke verandering van de kentekenplaat moet verplicht gebeuren aan het loket "Parkeerkaarten" van de Gemeente, mits vertoon van uw identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs van het voertuig + indien het om een leasewagen gaat, een attest waaruit blijkt dat u de hoofdbestuurder bent van de wagen.

Het loket "Parkeerkaarten" is open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u00 + woensdag van 14u00 tot 16u00 + donderdag van 16u00 tot 19u00.

Contact : inwoners.kaarten@woluwe1150.irisnet.be - 02/773.07.33

 

We behouden natuurlijk ook het 1ste halfuur gratis in al de betalende zones van de gemeente.

Een brochure van al de verschillende gereglementeerde parkeerzones met al de nodige uitleg is ter uwer beschikking op aanvraag of kan via de website van de gemeente (hier)