Online uittreksels uit het bevolkingsregister !

Geen tijd om naar het gemeentehuis te gaan? Dan kan u zich met uw identiteitskaart en een kaartlezer aanmelden op volgende website : https://mondossier.rrn.fgov.be.

Voortaan kan iedere burger en thuis en kosteloos getuigschriften creëren, registreren of printen.

De getuigschriften zijn voorzien van de elektronische handtekening van het Rijksregister ; bijgevolg hebben ze dezelfde waarde als deze die door het gemeentebestuur uitgereikt worden.

De zegel van het Koninkrijk België en de volledige vermelding « FOD Binnenlandse Zaken – Rijksregister » komen voor op het document.

De vijf getuigschriften waar het hier om gaat zijn de volgende:

  • De samenstelling van gezin
  • Het getuigschrift van inschrijving
  • Het bewijs van leven
  • Het getuigschrift van Belgische nationaliteit
  • Het getuigschrift van verblijf