Besluit van de Burgemeester : reclamecampagne “Rich meet beautiful"

Op 28/09/17 heeft de Burgemeester een besluit genomen die verbiedt op het grondgebied van de gemeente enige publicitaire handeling, activiteit, campagne of materiaal te voeren die aanzet tot ontucht of prostitutie van minderjarigen of meerderjarigen, noch in het kader van de campagne “Rich meet beautiful”, noch van einige hiermee verbonden of gelijkgestelde campagne. Besluit van de Burgemeester - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering.