Diefstalpreventie : laat uw fiets graveren op 15/11/17

De vzw PAJ (dienst Preventie van de gemeente) organiseert een actie waarbij fietsen kunnen gegraveerd worden op woensdag 15/11, van 15u tot 18u, aan de ingang van de Stockel Square.

Uw rijksregisternummer zal op het kader van uw fiets gegraveerd worden; dat zal fietsdiefstallen mee helpen voorkomen. 

Zorg dat u uw identietijdskaart bij u heeft, en kom massaal af, het is gratis !

Info : 02/773.07.79.