Month: June 2018

Onroerende voorheffing : verandering van het aanslagbiljet

Sinds 01/01/18, heeft Brussel Fiscaliteit her beheer van uw onroerende voorheffing overgenomen van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Lees meer