Op de Gemeenteraad van 22/09/15 werden twee moties goedgekeurd

Op de Gemeenteraad van 22/09 werden twee moties unaniem goedgekeurd. De ene betreft de steunbetuiging aan de Comédie Claude Volter, de andere betreft de geluidshinder : Motie Claude Volter - Motie Vliegtuig