Openbaar onderzoek : waterbeheerplan

Het Gewest heeft een nieuw waterbeheerplan opgesteld om acties te kunnen opzetten om aan deze grote uitdagingen te kunnen beantwoorden : bescherming van de waterlopen en de ondergrondse bronnen, voorkomen en beheren van overstromingsrisico's, kwaliteit van het drinkwater, riolering, zuivering van afvalwater, enz. Geef uw mening ! Meer info hier