Bierfestival 2020 – inschrijving voor brouwers

Het Bierfestival, georganiseerd door de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, wordt op zondag 27 september 2020 opnieuw gehouden op het Meiersplein.

Als de weersomstandigheden het niet toelaten om het buiten te houden, zal het, indien mogelijk, verplaatst worden naar het Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos.

 

OM DEEL TE NEMEN

 • Kandidaatstelling: Vul het inschrijfformulier in (zie hieronder) vóór 28 juni 2020
 • Analyse van de kandidaatstellingen en bevestiging (of niet) van deelname: aangezien de plaatsen beperkt zijn, zal de organisator indien nodig een selectie maken. Het antwoord wordt u per e-mail toegestuurd, uiterlijk een maand vóór het evenement.

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 • Wij herinneren u eraan dat u in het bezit moet zijn van een patent (voor de verkoop van alcohol).
 • De deelnemer verklaart dat hij/zij in orde is met alle wettelijke verplichtingen en normen met betrekking tot zijn/haar activiteit.
 • Hij verklaart tevens te beschikken over alle toelatingen en attesten die vereist zijn op het gebied van werkgelegenheid, veiligheid, voedselveiligheid, toegang tot het beroep en verzekeringen die nodig zijn voor de uitoefening van de activiteit, in het bijzonder de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en aansluiting bij het FAVV.
 • In geval van schade veroorzaakt aan een bezoeker of een derde partij, neemt de exposant de volledige verantwoordelijkheid op zich. In een dergelijk geval ziet de deelnemer in elk geval af van elk verhaal tegen de organisator.
 • In geen geval kan de deelnemer aanspraak maken op enige financiële compensatie, schadeloosstelling of vergoeding:
  – In geval van uitsluiting van deelnemers die niet voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden
  – Indien onvoorziene weersomstandigheden (waardoor het evenement, gezien de omstandigheden in het Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos, redelijkerwijs niet kan worden verplaatst) of politieke, economische of veiligheidsevenementen, of in geval van overmacht, het houden van het evenement verhinderen of hinderen.
  – Indien de deelnemer een maand vóór het evenement niet schriftelijk te kennen heeft gegeven zijn inschrijving te willen annuleren en bij de opening van het festival zijn plaats niet heeft ingenomen.
 • De Organisator is verantwoordelijk voor de toewijzing van de standplaats aan de exposant, ter plaatse, op de dag van het evenement en behoudt zich het recht voor om elke standplaats te verplaatsen indien nodig.
 • De geselecteerde kandidaat verbindt zich ertoe om te komen vanaf de opening (op de geplande montage-uren) en te blijven tot de sluiting van het festival.
 • De toegang tot het festival is gratis voor het publiek.
 • De organisator levert de glazen met een capaciteit van 16 cl (proefglas met een borg van 2€). De deelnemer gaat ermee akkoord de glazen te reinigen vooraleer hij zijn bieren serveert.
 • De organisator verkoopt tokens ter waarde van 1,5 euro, gelijk aan de verkoopprijs van de door de brouwers verkochte bieren. Een centrale kassa wordt beheerd door de organisator voor de verkoop van de tokens en het uitlenen van glazen. Aan het einde van het evenement gaat de organisator over tot het tellen van de tokens. 75% van de verkoop gaat naar de brouwers (dit word niet de dag zelf uitbetaalt) de andere 25% is voor de organisator.
 • De organisator kan een financiële vergoeding van 60€ eisen in geval van annulering door een deelnemer indien de deelnemer de organisator niet één maand voor het evenement schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zijn wens om zijn inschrijving te annuleren.
 • De toegang tot elektriciteit is gratis (de deelnemer moet over voldoende verlengsnoeren beschikken).
 • Er is ook een waterpunt aanwezig (de deelnemer moet over containers beschikken).

 

LINK NAAR HET FORMULIER

 

MEER INFO

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marline Vuitton op 02/773.07.98 of via mvuitton@woluwe1150.be

De kandidaat erkent alle voorwaarden van het deelnemingsreglement te hebben gelezen en aanvaardt deze.
Bovendien aanvaardt de ondertekenaar, tenzij anders vermeld, in het kader van het GDPR dat de organisator zijn contactgegevens kan gebruiken voor de organisatie van zijn verschillende evenementen.