Brussel aan 30 km/u vanaf 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 wordt de snelheidsbeperking van 30 km/u in de straten van de hoofdstad de algemene regel. Uitzondering hierop vormen de structurerende assen (50 of 70 km/u) en de ontmoetingszones (20 km/u).

Het “Stad 30”-besluit van de Brusselse regering, aangenomen op 16 juli jl., treedt op deze datum in werking op het hele gewestelijke grondgebied, met inbegrip van onze gemeente.

 

30 km/u voor iedereen

Alle weggebruikers moeten de snelheidsbeperking respecteren, inclusief bussen, fietsers, scooters, enz., zelfs op afgezonderde fietspaden of in eigen bedding. De enige uitzonderingen zijn trams, noodvoertuigen en sneeuwruimers.

 

Doelstellingen van de “Stad 30”

De belangrijkste doelstellingen zijn meer verkeersveiligheid voor alle gebruikers, rustigere ruimten, minder lawaai, een betere samenleving tussen de weggebruikers, een betere levenskwaliteit voor iedereen. De Stad 30 is een van de concrete acties van het Good Move-plan (gewestelijk mobiliteitsplan), dat op 5 maart 2020 door de Brusselse regering werd goedgekeurd.

 

Concreet in Sint-Pieters-Woluwe?

De algemene regel wordt dus 30 km/u. Slechts enkele zogenaamde “structurerende” assen zullen beperkt blijven tot 50 km/u: de Tervurenlaan, de Woluwelaan, de Vorstlaan, de Sint-Michielslaan en de Brand Withlocklaan, de as Parmentier/Grootveld, evenals enkele delen van de Atlantische Oceaanlaan, Julius Caesarlaan, Gebroeders Legrainlaan, de Grensstraat en de Nijvelsedreef. Alleen het gedeelte van de Tervurenlaan dat dicht bij het Vierarmenkruispunt ligt, wordt beperkt tot 70 km/uur.

Kaart met de verschillende zones in Sint-Pieters-Woluwe (PDF)

Kaart met de verschillende zones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF)

 

Meer weten?

Ga naar de website van Brussel Mobiliteit

Gratis nummer van Brussel Mobiliteit (maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur): 0800 94 001