Campagne tegen de overlast

Sint-Pieters-Woluwe kan trots zijn dat ze geniet van een van de mooiste levensomgevingen van het Brussels Gewest. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van iedereen om dit kader te behouden en te respecteren.

Velen van u contacteren ons bovendien voor klein overlast die u elke dag opnieuw stoort: weggeworpen peukjes of blikjes, wildparkeren, hondenpoep op de weg, enz. Deze overlast kost onze gemeente ook veel, omdat onze arbeiders erg veel tijd besteden aan het ophalen van afval op de openbare weg. Ze zouden met deze tijd ander werk kunnen verrichten.

De gemeente heeft daarom besloten om een campagne op te starten tegen deze overlast. U ontving samen met de Wolumag van mei een brochure met een overzicht van de verschillende reglementeringen ter zake (onder meer ons Algemeen Politiereglement), de administratieve boetes die worden toegepast, maar ook de actoren die bijdragen tot het respect van ons levenskader. Hou dit document goed bij, het biedt een schat aan informatie rond dit onderwerp. U zal op openbare plaatsen binnenkort ook affiches zien verschijnen.

Deze communicatiecampagne toont aan dat onze gemeente de overlast actiever wil bestrijden, zowel door preventieve als repressieve maatregelen. 

Gids voor meer burgerzin