Concessie in verband met de Mellaertsvijvers

Leefmilieu Brussel heeft een oproep gedaan tot het indienen van aanvragen voor een concessie in verband met de Mellaertsvijvers.

De concessie heeft uitsluitend betrekking op de uitbating en de verhuur van pleziervaartuigen, de organisatie van door Leefmilieu Brussel toegestane activiteiten en de verkoop van kleine gerechten en dranken. De kleine gerechten en de dranken moeten van hoge kwaliteit zijn en voldoen aan de criteria voor duurzame voeding en in het bijzonder aan de criteria van het Good Food Resto-label. Deze concessie heeft tot doel de site, het welzijn en de sociale cohesie te valoriseren. 

Bent u geïnteresseerd ? U vindt alle documenten (bestek, bijlagen) hier 

De uiterste datum voor de indiening van de offertes is zondag 19/12/2021 om 23.59 uur.