U bevindt zich hier: StartDocumentenGemeentelijke publicatiesSint-Pieters-WoluwePolitieke levenBekendmakingen van de raad

Bekendmakingen van de raad


Bericht van afkondinging : GR - Verslag opgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen in uitvoering van artikel 96 van de nieuwe gemeentewet in het kader van de voorstelling aan de Gemeenteraad van het begrotingsproject van het dienstjaar 2018 - Goedkeuring - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 19.12.2017


Bericht van afkondinging : GR - O.C.M.W, - Begroting van het dienstjaar 2018 - Algemene beleidsnota - Akteneming - Begroting van het dienstjaar 2018 - Goedkeuring - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 19.12.2017

Bericht van afkondinging - GR - Begroting van het dienstjaar 2018 - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 19.12.2017


Bericht van afkondinging : GR - Begroting van het dienstjaar 2018 - Specifieke bijdrage aan de Politiezone 5343 Montgomery - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 19.12.2017


Bericht van afkondinging : GR - Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) - Aanpassing - Goedkeuring - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 19.12.2017


Bericht van afkondinging : GR - Reglement betreffende de toekenning van een geboorte- of adoptiepremie - Verlenging - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 19.12.2017_


Bericht van afkondinging : GR - Belastingreglement betreffende de stedenbouwkundige vergunningen en de verkavelingsvergunningen - Wijziging - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 19.12.2017


Bericht van afkondinging : GR - Belastingreglement betreffende de afgifte van bestuursdocumenten - Wijziging - Verlenging - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 19.12.2017


Bericht van afkondinging : GR - Retributiereglement betreffende de bezetting van de lokalen en de sportvelden van het Wolu Sports Park - Wijziging - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 19.12.2017

Bericht van afkondinging : GR - O.C.M.W. - Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28.06.2017 - Begrotingswijziging nr. 1 - Dienstjaar 2017 - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 19.09.2017

Bericht van afkondinging : Niet-onderwijzend gemeentepersoneel - Kader van het niet-onderwijzend personeel van de scholen en academies betreffende de secretarissen - Wijziging nr. 50 - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 19.09.2017

Bericht van afkondinging : Reglement betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies - Aanslagjaar 2018 - Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inmng en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristisch logies - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27 06.2017

Bericht van afkondinging : Retributiereglement betreffende de Nederlandstalige gemeentelijke schoolinstellingen van het basisonderwijs van Sint-Pieters-Woluwe - Invoering - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : Retributiereglement betreffende de Franstalige gemeentelijke schoolinstellingen van het basisonderwijs van Sint-Pieters-Woluwe - Invoering - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : Niet-onderwijzend gemeentepersoneel - Bezoldigingsregeling - Wijziging nr 38 - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : Niet-onderwijzend gemeentepersoneel - Administratief statuut - Aanvulling nr. 28 - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : Officieel gesubsidieerd onderwijs - Buitengewoon onderwijs - Lagere school van Mooi- Bos - Arbeidsreglement - Goedkeuring - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : Officieel gesubsidieerd onderwijs - Gewoon secundair onderwijs - Schoolcentrum Eddy MERCKX - Arbeidsreglement - Goedkeuring - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : Nederlandstalig basisonderwijs - School van Mooi-Bos en school van Stokkel - Arbeidsreglement - Wijziging - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : Officieel gesubsidieerd onderwijs - Basisonderwijs - Basisschool van het Centrum, Basisschool van Stokkel, Basisschool van de Vogelzang; Kleuterschool van Mooi-Bos en Lagere school van Mooi-Bos - Arbeidsreglement - Goedkeuring - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : OCMW - Begrotingsrekemng, resultatenrekemng en balans - Jaarverslag - Dienstjaar 2016 - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : jaarrekeningen van het dienstjaar 2016 - Syntheseverslagen aangaande het beheer van de gemeentefinancien in de loop van het dienstjaar 2016 - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : Jaarrekeningen van het dienstjaar 2016 - Begrotingsrekenmg, resultatenrekenmg en balans - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : Begroting van het dienstjaar 2017 - Wijzigingen 1 en 2 - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : Begroting van het dienstjaar 2016 - Wijzigingen 3 en 4 - Aanpassingen van de kredieten van het dienstjaar - Afsluiting op 31.12.2016 - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : Gemeente-eigendommen - Auberge des Maïeurs - Exploitatieconcessie - Organisatie - Voorwaarden - Goedkeuring - Dienstjaren 2017 en volgende - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : Nederlandstalig kunstonderwijs - Academie voor muziek, woord en dans - Arbeidsreglement - Goedkeuring - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 27.06.2017

Bericht van afkondinging : Huisvesting - Reglement betreffende de toekenning van een ecologische renovatiepremie te Sint-Pieters-Woluwe - Invoering - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 23.05.2017

Bericht van afkondinging : Reglement betreffende de toekenning van een vestigingspremie voor een pas verworven of gebouwde womng te Sint-Pieters-Woluwe - Afschaffing - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 23.05.2017

Bericht van afkondinging : Retributiereglement betreffende de Nederlandstalige academie van Sint-Pieters-Woluwe - Invoering - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 23.05.17

Bericht van afkondinging : Retributiereglement betreffende de Franstalige academies van Sint-Pieters-Woluwe - Invoering - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 23 05.2017

Bericht van afkondinging : Belastingreglement betreffende de afgifte van bestuursdocumenten - Wijziging - Beraadslaging van de Gemeenteraad van 23 05 2017

Bericht van afkondiging Algemene beleidsnota van het College van Burgemeester en Schepenen voor de ambtstermijn 2013-2018 - GR 26.03.2013