Een rustige zomer zonder geluidsoverlast…

Deze zomer zullen velen van u kunnen genieten van tuin of terras en de geneugten die daarbij horen. Maar niets is vervelender dan het geluid van een grasmaaier of een hond die midden tijdens het zondagsdutje of bij het verslinden van een goed boek blaft. Om te zorgen voor een vreedzame zomer, met respect voor het samenleven, herhalen we hier enkele regels die moeten worden nageleefd. Ze zijn overgenomen uit het algemeen politiereglement.

  • Artikel 88. Het is overdag verboden om geluidshinder te veroorzaken tussen 7 uur en 22 uur (met inbegrip van het geroep van dieren) die de rust en sere- niteit van de buurt verstoort en waarvan de intensiteit van de geluidsgolven het niveau van het omgevingsgeluid van de openbare ruimte overschrijdt. Worden onder meer bedoeld met de geluidshinder die wordt veroorzaakt: in privé-eigendommen, in voor het publiek toegankelijke etablissementen, in voertuigen die zich op de openbare weg bevinden.
  • Artikel 93. Het is verboden om leeggoed in glas- containers of het containerpark te deponeren tussen 22 uur en 7 uur ’s ochtends, om de rust van de bewoners niet te verstoren.
  • Artikel 94. Het gebruik van grasmaaiers en andere tuinmachines die door een motor worden aangedreven, is verboden op zondagen en wettelijke feestdagen. Op andere dagen is het gebruik ervan verboden tussen 20 uur en 7 uur.

 

Alle regels die moeten worden nageleefd om de openbare rust te garanderen kunt u terugvinden in het Algemeen politiereglement.