Exploitatieconcessie van de dansschool van het Wolu Sports Park 

De gemeente wenst de uitbating van de dansschool van het Wolu Sports Park, gelegen Edmond Galoppinlaan 1, 1150 Brussel, aan een derde over te dragen.

De voorwaarden van deze concessieoproep werden in zitting van de gemeenteraad van mei goedgekeurd.

Geïnteresseerd door de uitbating van de dansschool van het Wolu Sports Park ? Aarzel niet u al aan te melden. Offertes moeten uiterlijk 28 juni 2024 worden ingediend. 

Voor meer inlichtingen, gelieve de Directie van het Wolu Sports Park te contacteren:

Mme Véronique DEVLESAVER

vdevlesaver@woluwe1150.be

02/773.07.88 – 0498/58.80.76