Foodtruck Festival 2024 – inschrijving voor exposanten

Het Foodtruck Festival vindt plaats op zondag 2 juni 2024. Registratie voor exposanten is nu open!

Het evenement is vrij toegankelijk voor het publiek. Wij bieden standplaatsen, toegang tot water en elektriciteit aan de geselecteerde exploitanten van foodtrucks in ruil voor een symbolische vergoeding. Daarom vragen wij u om democratische prijzen te hanteren, om in de geest van het evenement te blijven.

Gezelligheid is een belangrijke waarde voor ons.

Criteria: wij zouden graag een selectie zien van foodtrucks van hoge kwaliteit die biologische, natuurlijke en/of producten afkomstig uit korte ketens op het menu zetten en tegelijkertijd de aandacht vestigen op street food.
Onze selectie zal ook gebaseerd zijn op de originaliteit van uw foodtruck.

 

PRAKTISCHE INFO

 • Datum: Zondag 2 juni, van 11u tot 21u
 • Plaats: op het Dumonplein  + het eerste deel van de Baron d’Huartlaan
 • Opbouw/Installatie: van 8u tot 11u
 • Afbraak: van 21u tot 23u

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Gesponsorde voertuigen worden niet aanvaard.

De deelnemer verklaart dat zijn elektrische installaties conform zijn en dat hij voldoet aan alle wettelijke verplichtingen en normen met betrekking tot zijn activiteit. Hij verklaart tevens te beschikken over alle toelatingen en attesten die vereist zijn op het gebied van werkgelegenheid, veiligheid, voedselveiligheid, toegang tot het beroep en verzekeringen die nodig zijn voor de uitoefening van de activiteit, in het bijzonder de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en aansluiting bij het FAVV. In geval van schade veroorzaakt aan een bezoeker of een derde partij, neemt de exposant de volledige verantwoordelijkheid op zich. In een dergelijk geval ziet de deelnemer in elk geval af van elk verhaal tegen de organisator.

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren. In geval van een negatief advies naar aanleiding van de controle van de brandweer, de hygiëne of de FOD, kan het voertuig eventueel van het festival worden uitgesloten.

In geen geval kan de deelnemer aanspraak maken op enige financiële compensatie, schadeloosstelling of vergoeding:

 • In geval van uitsluiting van deelnemers die niet voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden en/of het milieuverantwoordelijk charter
 • Indien door onvoorziene meteorologische, politieke, economische, sanitaire of veiligheidsgebeurtenissen, of in geval van overmacht, de gebeurtenis zou verhinderd worden of de uitvoering ervan zou belemmerd worden
 • Indien de deelnemer een maand vóór het evenement niet schriftelijk te kennen heeft gegeven zijn inschrijving te willen annuleren en bij de opening van het festival zijn plaats niet heeft ingenomen.

De organisator is verantwoordelijk voor de toewijzing van de standplaats aan de exposant, ter plaatse, op de dag van het evenement en behoudt zich het recht voor om elke standplaats te verplaatsen indien nodig.

 

FINANCIËLE ASPECTEN

Alle winst uit de verkoop gaat naar de Foodtruck. De prijzen moeten echter democratisch blijven.

Het forfaitaire bedrag voor de standplaats bedraagt 80 euro per voertuig. Het bedrag moet één maand vóór het evenement op rekening BE63 3100 7765 0408 van Wolu-Animaties worden overgemaakt.

 

MILIEUVERANTWOORDELIJK CHARTER

Als algemene regel en om de hoeveelheid afval die tijdens het evenement ontstaat te verminderen, dient de exploitant ervoor te zorgen dat het gebruik van verpakkingen of wegwerpcontainers zoveel mogelijk wordt beperkt door al het mogelijke te serveren in een servet of een eenvoudig vel papier (fingerfood concept). Het vaatwerk voor festivalgangers moet afwasbaar of biocomposteerbaar zijn.

Gelieve er rekening mee te houden dat de hygiënevoorschriften en voorwaarden met betrekking tot de organisatie van het evenement niet toestaan dat er ter plaatse wordt schoongemaakt (geen warm water, geen adequate ruimte). Het is daarom noodzakelijk om voor voldoende vaatwerk te zorgen.

De exposant verbindt zich ertoe zijn eigen vuilniszakken mee te brengen en zijn gebruikte olie terug te nemen.

 

PROMOTIE

De exposant verbindt zich ertoe deel te nemen aan de promotie van het evenement en zijn stand via zijn eigen distributiekanalen (website, mailinglist, posters, mond-tot-mondreclame, enz.).

 

IN DE PRAKTIJK ?

 • Het formulier invullen vóór 20 mei 2024
 • Analyse van de kandidaturen

Aangezien de plaatsen beperkt zijn, selecteert de organisator de dossiers op basis van de bovenstaande criteria

 • Als u geselecteerd wordt, wordt de aanvaarding van de aanvraag tot deelname bevestigd door een antwoord van de organisator aan de kandidaat.
 • Als uw kandidatuur geweigerd wordt, ontvangt u een e-mail om u te informeren.

Foodtruck Festival 2024 - inschrijvingen

 • Gelieve de tarieven te preciseren. (Vermijd hamburger- en frituurproducten die al ter plaatse worden verkocht door vaste horecazaken)
 • Max. file size: 30 MB.
 • Wij herinneren u eraan uw eigen verlengsnoeren en verlichtingssysteem mee te brengen. (16A blauw, 32A blauw, 380V rood stopcontacten).