Gemeentelijke premie inzake mobiliteit: evolutie van de steunmaatregelen voor de fiets

De gemeentelijke premie voor de aankoop van een elektrische fiets, die in juli 2018 werd gelanceerd, heeft een groot succes gehad, met niet minder dan 135.546 euro die aan de gezinnen werd betaald gedurende de 3 jaar van de premie. In een tijd waarin de voordelen van dit vervoermiddel nog te vaak werden onderschat en de prijs ervan soms onbetaalbaar was, heeft deze premie de gemeente in staat gesteld om veel mensen die een elektrische fiets wilden aanschaffen, te ondersteunen.

2020 was een scharnierjaar voor het fietsen, dat een echte uitbarsting van zijn succes kende (64% toename van het fietsgebruik in de hoofdstad ten opzichte van 2019).

Voor de fietswinkels resulteerde dit in een extreem aanhoudende vraag en een aanbod dat moeite had om de bevoorradingsproblemen van de winkels bij te benen.

Ten slotte werd op het niveau van het gemeentebestuur een premie, die tot dan toe niet hoger was dan haar jaarlijkse begroting (die elk jaar identiek is), volledig opgebruikt vóór juli 2020.

Alle indicatoren lieten ons zien dat de fiets trendy was aan het worden en een mijlpaal had bereikt. Deze factoren hebben ons ertoe aangezet een beslissing te nemen over de toekomst van deze premie. Als gevolg hiervan zullen we vanaf 1 januari 2021 geen premie meer toekennen voor de aankoop van een elektrische fiets.

Waarom?

Met de invoering van deze premie wilden we burgers die een elektrische fiets wouden aanschaffen, maar niet zeker waren wegens de hoge prijs die deze kon betekenen, aanmoedigen om een extra argument te hebben om dit te doen. De rol van deze steunmaatregel was om de vonk te zijn die de poeders van het succes deed ontsteken, een succes dat nu bewezen is.

Ook is er vanaf 2018 een aantal elementen veranderd:

  • De prijs van elektrische fietsen is aanzienlijk democratischer geworden;
  • Het gebruik ervan is een gangbare praktijk geworden, zoals blijkt uit de door het Gewest verstrekte cijfers;
  • De stimulans is impliciet geworden, de voordelen van het fietsen worden steeds meer erkend en de vele fietspaden die tijdens de lockdown zijn ontstaan, vormen een extra argument in het voordeel hiervan.

Tot slot zou het verlengen van een aankooppremie in de huidige context (waar leveranciers moeite hebben om bij te blijven, waar de rage al aanwezig is en waar het budget niet meer aan de vraag kan voldoen) het van zijn primaire rol hebben afgeleid: een springplank zijn (en niet alleen maar een “bonus”).

Betekent dit dat Sint-Pieters-Woluwe de steun voor zachte mobiliteit opgeeft?

Helemaal niet. Deze steun, die in onze beleidsnota is vastgelegd, blijft voor ons een essentieel element. We geven onze steun voor de fiets dan ook in geen geval op; we laten die evolueren in functie van de context en de behoeften van de gebruikers.

Daarom zal 2021 voor de gemeente een gelegenheid zijn om te experimenteren met een nieuw type steunmaatregel dat al in verschillende Brusselse gemeenten wordt aangeboden. Deze nieuwe premie bevindt zich nog in de valideringsfase als u deze regels leest, maar zal naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar in werking treden (meer informatie volgt via de verschillende communicatiekanalen van de gemeente).

Tot slot moet u weten dat we doorgaan met het opzetten van infrastructuren (die steeds noodzakelijker worden) voor de goede werking van de fiets dankzij de fietsnietjes, dropzones, fietspaden en fietsboxen die elk jaar meer en meer op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe te vinden zijn.

Tot slot, voor degenen die nog verder willen gaan in hun overgang van auto naar fiets, moet u weten dat er een belangrijke gewestelijke premie bestaat. Het Gewest verleent financiële steun voor elke schrapping van een nummerplaat:

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/zich-verplaatsen/auto-moto/brusselair-premie

We kijken er naar uit u te ontmoeten op de fietspaden!