Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte

Ook dit jaar zullen de ambtenaren van de FOD Financiën u helpen uw belastingaangifte in te vullen. Opgelet, u dient vanaf nu wel een afspraak maken!

Waar en wanneer?

De permanenties verlopen op afspraak van 3 tot en met 25 juni, elke werkdag van 9u tot 15u (behalve op woensdag in het Whalll Cultureel Centrum, Charles Thielemanslaan (in de nieuwe Expozaal).

Om een afspraak te maken belt u naar 02/773.18.99. Het nummer is tot en met 29/05 bereikbaar, van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 13u.

Documenten die u absoluut dient mee te brengen

  • Uw identiteitskaart
  • De papieren aangifte die u heeft ontvangen
  • Bewijs van betaling van de betaalde bedragen die in aanmerking kunnen komen voor belastingverminderingen: hypotheken, levensverzekeringen, schenkingen aan erkende instellingen, uitgaven voor kinderopvang, uitgaven voor energiebesparingen, onderhoudsbijdragen, enz.
  • Alle informatie over uw (mogelijke buitenlandse) inkomsten: loonfiches, informatie over uw inkomsten uit roerende en onroerende goederen.

Meer informatie?

https://financien.belgium.be/nl > Particulieren > Aangifte 2019