Informatie aan de bevolking over het coronavirus Covid-19

Update 18-03 : Nieuwe openingsuren van 18 maart tot 5 april !

 

Ministerieel besluit van 18 maart

 

Openingsuren van 18 maart tot 5 april :

 
  • De loketten van de bevolking, burgerlijke stand en vreemdelingendienst zijn elke dag van de week van 9u tot 12u open.
  • Het loket van de gemeenteontvangsten zal volgens hetzelfde uurregeling functioneren: maandag-vrijdag van 9u00 tot 12u00.
  • De dienst parkeerkaarten is nu gesloten! Wij herinneren u er echter aan dat het mogelijk is om uw bewonerskaart online te vernieuwen via de volgende link
    We informeren u ook dat we hebben besloten om alle parkeerretributies tijdelijk op te schorten. 
  • De dienst Parkeerbeleid, voor het reserveren van een parkeerplaats is nu alleen nog toegankelijk op afspraak op 02/773.07.80 of parkeren@woluwe1150.be
  • Tot slot ontvangt de dienst Stedenbouw u tijdens deze periode van lockdown alleen op afspraak, op donderdag van 9u00 tot 12u00. Contact: 0498/588.095

Diensten die u tijdens de lockdown kunt bereiken

De markten mogen niet plaatsvinden. 

 

Gratis nummer

Heeft u vragen over de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan? Een lijst met veelgestelde vragen werd opgesteld. DE GEMEENTE BEANTWOORDT OOK ALLE UW VRAGEN betreffende deze maatregelen op het gratis nummer 0800/35.190. 
 
 
Voor medische vragen kunt u contact opnemen met uw huisarts. Heb je er geen? U kunt 02/201.22.22 bellen.
 

Ministerieel besluit van 13 maart

 
De FOD Binnenlandse Zaken heeft vandaag, 13 maart een ministerieel besluit genomen houdende verschillende noodmaatregelen om de verspreiding van het Coronavirus Covid-19 te beperken.
Deze bepalingen zijn van toepassing op het hele grondgebied van de gemeente vanaf vrijdag 13 maart om middernacht, en dit tot en met 3 april.
 

—————

Om onnodige verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken, herinneren wij u eraan dat een hele reeks administratieve documenten direct online te verkrijgen zijn.

Hier is de lijst van documenten die gratis kunnen worden verkregen in de applicatie “Mijn dossier” van het Rijksregister (op de website https://mondossier.rrn.fgov.be)

Bovendien kunnen Belgische burgers per e-mail een adreswijziging aanvragen : mvangorp@woluwe1150.be of pclosset@woluwe1150.be

—————

 

————

Update 05-03 : Het gemeentebestuur zorgt voor zijn burgers. Als voorzorgsmaatregel tegen het risico van verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zijn de Give-Box tijdelijk gesloten. Gelieve niets erin en/of ernaast te plaatsen.

In het belang van de transparantie en om tegemoet te komen aan de bezorgdheid die de epidemie van het coronavirus Covid-19 heeft gewekt, brengt het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe onderhavig advies uit.

Informatie aan de bevolking over het coronavirus Covid-19 – PDF