Transparantie

Transparantie van de mandaten en bezoldigingen

Overeenkomstig art. 7 van de gezamenlijke ordonnantie van 14.12.2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen van de Brusselse volksvertegenwoordigers, moeten de burgemeester, de voorzitters van de OCMW’s en de schepenen tegen 1 oktober van elk jaar een aangifte indienen, die op de website van elke gemeente moet worden gepubliceerd.

Aangifte – Benoit Cerexhe

Aangifte – Caroline Lhoir

Aangifte – Alexandre Pirson

Aangifte – Françoise de Callatay

Aangifte – Antoine Bertrand

Aangifte – Carine Kolchory

Aangifte – Dominique Harmel

Aangifte – Raphaël van Breugel

Aangifte – Helmut De Vos

Aangifte – Philippe van Cranem

 

Conform art.7 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14.12.2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, is de Gemeentesecretaris bevoegd om een jaarverslag over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van gemeentelijke mandatarissen te publiceren.

Jaarverslag 2018  betreffende de transparantie van de bezoldingingen

OCMW – Jaarverslag 2018  betreffende de transparantie van de bezoldingingen

Jaarverslag 2017  betreffende de transparantie van de bezoldingingen – paart 1

Jaarverslag 2017 betreffende de transparantie van de bezoldingingen – paart 2

De Gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe d.d. 25.04.2017 heeft ook een motie betreffende het oprichten van een kadaster van de bezoldigingen voor de gemeentelijke vertegenwoordigers in publieke en semi-publieke structuren, V.Z.W.’s en afgeleide structuren goedgekeurd.

Motie

 

Deze inlichtingen zijn overgenomen in het jaarveslag van de gemeente.

Verslag 2019bijlage transparantie

Verslag 2018

Verslag 2017

 

Openbaarheid van bestuur

De wet van 12.11.1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten houdt een aantal verplichtingen in op het gebied van openbaarheid van bestuursdocumenten.

 

U vindt onder deze rubriek, die geregeld wordt bijgewerkt, de antwoorden van het College van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Woluwe op de vragen die door de burgers gesteld worden.