Transparantie

Transparantie van de mandaten en bezoldigingen

Conform art.7 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14.12.2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, is de Gemeentesecretaris bevoegd om een jaarverslag over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van gemeentelijke mandatarissen te publiceren.

Jaarverslag 2018  betreffende de transparantie van de bezoldingingen

Jaarverslag 2017  betreffende de transparantie van de bezoldingingen – paart 1

Jaarverslag 2017 betreffende de transparantie van de bezoldingingen – paart 2

De Gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe d.d. 25.04.2017 heeft ook een motie betreffende het oprichten van een kadaster van de bezoldigingen voor de gemeentelijke vertegenwoordigers in publieke en semi-publieke structuren, V.Z.W.’s en afgeleide structuren goedgekeurd.

Motie

 

Deze inlichtingen zijn overgenomen in het jaarveslag van de gemeente.

Verslag 2017

 

Openbaarheid van bestuur

De wet van 12.11.1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten houdt een aantal verplichtingen in op het gebied van openbaarheid van bestuursdocumenten.

 

U vindt onder deze rubriek, die geregeld wordt bijgewerkt, de antwoorden van het College van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Woluwe op de vragen die door de burgers gesteld worden.