Officiële mededelingen

In overeenstemming met de nieuwe gemeentewet zijn gemeenten verplicht om op hun website verschillende officiële documenten te publiceren, zoals de jaarbegroting en de rekeningen met bijhorend verslag, de ordonnanties van de Gemeenteraad, van het College van Burgemeester en schepenen en van de Burgemeester, de besluiten van de Burgemeester met verordenende waarde, enz. Het jaarverslag over de transparantie van de bezoldiging en de voordelen van de gemeentelijke mandatarissen wordt gepubliceerd onder de tab “Politiek leven / Transparantie“.

 

Begrotingen

De begroting 2020 – nota

Begroting 2020

De begroting 2019 – nota

Begroting 2019

Begrotingsrekening 2018

Jaarrekeningen 2018

Begroting 2018

Begrotingsrekening 2017

Jaarekeningen 2017

Begroting 2017

Jaarveslagen van de gemeente

Verslag 2019bijlage transparantie

Verslag 2018

Verslag 2017

Verordeningen van de gemeenteraad

Politieverordening van de Gemeenteraad betreffende de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement op datum van 26 mei 2019

Besluiten van de Burgemeester

Besluit van de Burgemeester van 28/09/17 : sugar babies

Besluit van de Burgemeester houdende verbod aan iedereen om rond te lopen, te spelen of te schaatsen op de vijvers en waterbekkens gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe gedurende de vorstperiode en dit tot de volledige dooi van voornoemde gedeelten