Preventie vogelgriep

Er zijn in de afgelopen week meerdere besmettingen met hoogpathogene vogelgriep van het type H5 werd vastgesteld bij wilde vogels in West- Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. De geografische spreiding van deze gevallen en gelijkaardige vaststellingen in Noord-Frankrijk wijzen erop dat er in gans het land vogelgriep circuleert bij wilde vogels.

Dit maakt het risico op besmetting van pluimvee overal in België erg groot. Daarom word beslist om een aantal voorzorgsmaatregelen op te leggen, zowel voor professionele houders als voor hobbyhouders. Deze maatregelen zijn sinds 15 november 2021 van kracht.

De belangrijkste daarvan voor hobbyhouders zijn de verplichting om alle pluimvee af te schermen en alle pluimvee en andere vogels nog enkel binnen of onder netten te voederen en te drenken. Loopvogels, roofvogels, sportduiven en andere sier- en zangvogels moeten op dit ogenblik nog niet afgeschermd worden.

U vindt in bijlage 2 informatiedocumenten, die u verder kan verspreiden:

  • een tekst waarin de nieuwe maatregelen worden toegelicht aan hobbyhouders;

  • een document voor de politiediensten i.v.m. de naleving van de afschermplicht. Meer informatie is terug te vinden op de volgende webpagina’s: https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/.

U vindt op deze pagina’s meer toelichting bij de maatregelen, alsook een korte video die het belang van de maatregelen onderstreept om ons pluimvee te beschermen. Deze video is ook rechtstreeks bereikbaar via de link: https://www.onderdeloep.be/wil-je-gezond-gevogelte_wij-ook/.

Het FAVV heeft niet de intentie om onmiddellijk repressief op te treden tegen wie de afschermplicht niet respecteert. Het Agentschap wil in de eerste plaats de hobbyhouders ervan bewust maken dat de maatregelen bedoeld zijn om hun dieren te beschermen tegen een dodelijke ziekte.