Regelgeving voor het beheer van de bomen

Op 1 september 2019 is het nieuwe Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) in werking getreden. Een goede gelegenheid om even te herinneren aan de regelgeving betreffende het beheer van hoogstammige bomen op het grondgebied van Brussel en in Sint-Pieters-Woluwe.

Onder “hoogstammige boom” wordt een boom verstaan waarvan de stam op 1,50 m hoogte een omtrek van ten minste 40 cm heeft en die ten minste 4 m hoog is.

Het BWRO (artikel 98, lid 8) stelt: “Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige bouwvergunning hoogstammige bomen vellen, verplaatsen of ze onderwerpen aan elke ingreep die de overleving van de bomen in gevaar kan brengen”.

Een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe is dus verplicht. Zonder deze toestemming wordt er een proces-verbaal van inbreuk tegen de dader opgesteld.

De volledige procedure en de nodige documenten vindt u hier

Om het groen erfgoed te bewaren, let Sint-Pieters-Woluwe nauw toe op de herbeplanting. Daarom wordt een velvergunning verleend op voorwaarde dat een aan het perceel en de plaatselijke milieuomstandigheden aangepaste boom wordt herplant.

We laten uw weten, dat in overeenstemming met artikel 68 van de ordonnantie van 1 maart 2012 van de Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het natuurbehoud, het verboden is bomen te snoeien met gemotoriseerd gereedschap of bomen te kappen tussen 1 april en 15 augustus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst Stedenbouw op 02/773.06.32 of u naar het loket begeven dat open is op dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 16.00 tot 19.00 uur.