U bevindt zich hier: StartUOuder wordenULevenOverlijden

Overlijden

De akte van overlijden wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar de persoon is overleden, zodra hem een overlijdensattest werd voorgelegd door een verwant van de overledene of door een derde persoon die de inlichtingen kan meedelen welke vereist zijn voor het opmaken van de voornoemde akte.

Het overlijdensattest wordt opgesteld door een geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld.

Men dient de identiteitskaart of desgevallend het trouwboekje van de overledene voor te leggen.

Het bezoek van een door de Ambtenaar van Burgerlijke stand aangewezen arts is verplicht voor men het stoffelijk overschot mag overplaatsen.


 carte postale