U bevindt zich hier: StartUOuder wordenULevenLaatste wensen betreffende de manier van begrafenis en ritueel

Laatste wensen betreffende de manier van begrafenis en ritueel

De wet van de begrafenis voorziet twee manieren van begraven :

 • de teraardebestelling
 • het verspreiden of bewaren van de assen na de crematie.

Iedere persoon kan, tijdens zijn leven, geheel vrijwillig en schriftelijk de Ambtenaar van Burgerlijke stand, van zijn gemeente, inlichten over zijn laatste wilsbeschikkingen betreffende de begrafeniswijze. Deze mededeling wordt in het bevolkingsregister bewaard.

In zijn verklaring kan de betrokkene kiezen tussen de volgende mogelijkheden :

 • de teraardebestelling van het stoffelijk overschot
 • de crematie gevolgd door de verspreiding van de assen op het grasperk van het kerkhof
 • de crematie gevolgd door de verspreiding van de assen in de het belgische territoriale wateren
 • de crematie gevolgd door de bestemming van de assen binnen het kerkhof
 • de crematie gevolgd door de plaatsing van de assen in een columbarium van het kerkhof
 • de crematie gevolgd door de verspreiding van de assen op een andere plaats dan het kerkhof of de territorale wateren
 • de crematie gevolgd door een andere bestemming dan het kerkhof
 • de crematie gevoldg door de bewaring van de assen, anders dan op het kerkhof

Bovendien, kan de betrokkene voor de uitvaart een ritueel kiezen volgens zijn filosofische overtuiging :

 • Uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst ;
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse godsdienst ;
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse godsdienst ;
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe godsdienst ;
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Joodse godsdienst ;
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische godsdienst ;
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensovertuiging ;
 • Uitvaartplechtigheid volgens Neutraal filosofische overtuiging.

De formulieren van aangifte zijn beschikbaar op de dienst Bevolking.