U bevindt zich hier: StartUOuder wordenUOuder wordenAfstaan van organen(loket nr 6)

Afstaan van organen(loket nr 6)

De wet betreffende het wegnement en transplanteren van organen voorziet dat eenieder, ingeschreven in het bevolkingsregister of sinds meer dan zes maanden ingeschreven in het vreemdelingsregister, een potentiële donor is. In geval iemand herzendood is, zouden de artsen dus ambtshalve orgen mogen wegnemen vereist voor een transplantatie.

In de praktijk worden de familieleden van de overledene verwittigd en hun toelating is vereist.

Daarom wordt er aangeraden zijn wil bij de bevolkingsdienst kenbaar te maken om uitdrukkelijk erkend te worden als donor.

Omgekeerd heet een verklaring tegen het wegnemen van organen als effect dat geen enkel orgaan mag weggenomen worden.

De persoon die achttien jaar oud is en in staat is om zijn wil te doen kennen, kan het verzet alleen uitdrukken.

Indien een persoon minder dan achttien jaar oud is, maar in staat is zijn wil te doen kennen, kan het verzet worden uitgedrukt, ofwel door die persoon, ofwel, zolang hij in leven is, door een van de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefent of door zijn voogd.

Indien een persoon minder dan achttien jaar oud is, en niet in staat is om zijn wil te doen kennen, kan, zolang hij in leven is, het verzet worden uitgedrukt door een van de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefent of door zijn voogd.

Indien een persoon wegens zijn geestestoestand niet in staat is zijn wil te doen kennen, dan kan, zolang hij in leven is, verzet worden uitgedrukt door zijn wettelijke vertegenwoordiger, door zijn voorlopige bewindvoerder of bij gebreke daarvan door zijn naaste verwant.

Verdere inlichtingen over het afstaan van organen : http://www.nvhl.be