Waterbeheerplan 2022-2027 : Openbaar onderzoek

Het ontwerp van het derde Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt momenteel aan een openbaar onderzoek onderworpen. Dat zal plaatsvinden van 01/11/22 tot 30/04/23. Op basis van nieuwe vaststellingen versterkt dit derde Plan de milieudoelstellingen die moeten worden bereikt voor het oppervlaktewater, het grondwater en de beschermde gebieden.

Het ontwerpplan en het bijbehorende milieueffectenrapport (MER) kunnen worden geraadpleegd en gedownload via www.leefmilieu.brussels/WBP/OO

Alle praktische informatie over hoe deel te nemen aan het openbaar onderzoek is ook beschikbaar.

Copyright foto : Elise Beke