U bevindt zich hier: StartWijGemeentebestuurGemeentedienstenOntvangerij Ontvangerij

Ontvangerij

+ Gemeentekas

+ Andere diensten


Opgelet : Voor de Personenbelasting (belasting op inkomsten), de onroerende voorheffing, de B.T.W. en het Kadaster, moet u met de FOD Financiën contact opnemen : 02/572.57.57


Gemeentekas

De gemeentebelastingen en de gemeenteretributies kunnen betaald worden :

 • hetzij aan de Gemeentekas, in handen van de Ontvanger, alle werkdagen van 9u. tot 12u ;
 • hetzij door storting of overschrijving aan de bankrekening die op de brief wordt verwezen. In dit geval, moet u onder de rubriek mededelingen het voorwerp van de betaling aanduiden ;
 • hetzij, uitsluitend voor de parkeerbiljetten, op de rekening nummer IBAN BE72 0971 2680 9716, met vermelding van de gestructureerde mededeling op de nummerplaat van de wagen.

De dienst Ontvangerij staat eveneens tot uw beschikking voor hiernavolgende onderwerpen :

 • inning van belastingen en retributies, financiële bijdrage van de ouders in de kosten van de kinderdagverblijven, enz.
 • toelagen
 • parkeerautomaten
 • verzending van de aanslagbiljetten
 • betaling facturen, toelagen en wedden en pensioenen van het gemeentepersoneel
 • boeken van de dagelijkse ontvangsten en uitgaven
 • controle van de boekhoudkundige stukken voor uitvoering
 • bewaren van de boekhoudkundige archieven
 • huur en lasten
 • opstellen van de jaarrekening

 

Ontvangerij - Tel. 02/773.05.56 of 02/773.05.68
Charles Thielemanslaan 93
Gelijksvloer