U bevindt zich hier: StartWijGemeentebestuurServices communauxJuridische Dienst - Verzekeringen

Juridische Dienst - Verzekeringen

Juridische Dienst - Verzekeringen

Charles Thielemanslaan 93

1ste verdieping

 

De juridische dienst is belast met het beheer van de geschillen van de gemeente en intern juridisch advies te geven aan de gemeentediensten en aan het College van Burgemeester en Schepenen.

 

De burgers die juridische bijstand wensen, kunnen zich wenden tot het OCMW – Tweedelijns juridische bijstand : 02/773.59.00.

Ons OCMW heeft een overeenkomst met de commissie voor juridische bijstand van beide de Franstalige en Nederlandstalige balie afgesloten en biedt twee permanenties per maand in haar lokalen voor tweedelijns juridische bijstand. Deze rechterlijke bijstand is voor iedereen toegankelijk ongeacht de nationaliteit, de woonplaats of het inkomen. De eerste raadpleging is kosteloos voor éénieder die verlegen zit om juridische bijstand.

 

Verzekeringen

 

De juridische dienst beheert eveneens de verzekeringsdossiers van de gemeente.

 

Bij elk ongeval waarvoor de aansprakelijkheid van de gemeente wordt ingeroepen, gelieve uw ongevalsaangifte en alle bewijsstukken schriftelijk te bezorgen aan de gemeente, dienst verzekeringen, Charles Thielemanslaan 93 te 1150 Brussel, 02/773.05.77.

 

Administratieve sancties

02/773.05.78

Charles Thielemanslaan 93

Op afspraak

 

Sinds 1999 biedt het systeem van administratieve sancties aan de gemeenten de mogelijkheid om overlast onmiddellijk te sanctioneren, zoals het achterlaten van zwerfvuil, nachtlawaai, hondenuitwerpselen … Door dit systeem worden de rechtbanken en het parket ontlast en wordt een effectieve sanctie uitgesproken.

 

Het Algemeen Politiereglement, goedgekeurd door de Gemeenteraad op datum van 22.06.2006, somt verschillende gevallen van overlast op, die kunnen leiden tot een administratieve boete. Zij zijn voornamelijk gericht op vier punten : de openbare netheid (weggooien van papier/peuken op de openbare weg, het buitenzetten van vuilniszakken buiten de toegelaten uren, hondenuitwerpselen op de stoepen, enz.), de openbare veiligheid (parkeren met belemmering van de doorgang of de openbare veiligheid, rondzwervende dieren, enz.) en de openbare gezondheid (verbod om duiven te voederen).

 

De inbreuken mogen vastgesteld worden hetzij door de politieambtenaren, hetzij door vaststellende ambtenaren, bevoegd voor het opstellen van vaststellingen betreffende deze inbreuken en speciaal aangeduid door de Gemeenteraad. Eens deze vaststelling opgesteld, wordt ze overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar die de beslissing neemt om wel of niet een administratieve boete op te leggen of een verwittiging op te sturen aan de overtreder. De overtreder heeft de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de politierechtbank tegen een beslissing van administratieve boete.

Zie het algemeen politiereglement

Zie het protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bu gemengde inbreuken