Economie

+ Financiën

+ Belastingen

+ Ondernemen

Primaire Sector (landbouw, visvangst) : sterk aanwezig in onze gemeente tot 1918, namelijk dankzij de landbouw, maar is de dag van vandaag helemaal verdwenen.

Secundaire Sector : uitgezonderd enkele watermolens langs de Woluwe, die nu helemaal verdwenen zijn, heeft Sint-Pieters-Woluwe nooit over industrieën in de strikte zin van het woord beschikt. De commerciële- en industriële activiteiten beperken zich tot zelfstandigen en KMO's.

Tertiaire Sector : (handelszaken, bureaus en restaurants,...) : in volle expansie, vermits de primaire en secundaire sector niet meer bestaat.


carte postale