U bevindt zich hier: StartWijNetheidWijOpenbare werkenProblemen met straatverlichting, wegen, bezanding, riolering, verwijdering van onkruid, sluikstorten, dode dieren op de rijweg of rattenbestrijding

Problemen met straatverlichting, wegen, bezanding, riolering, verwijdering van onkruid, sluikstorten, dode dieren op de rijweg of rattenbestrijding

Indien een lichtpunt van de openbare verlichting defect is, volstaat het de informatie tijdens de kantooruren over te maken aan de dienst der werken van het Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe op het telefoonnummer : 02/773.06.28 die de berichten zal overmaken aan SIBELGA voor een interventie binnen de drie weken, behalve tijdens de zomer (om de maand).

Voor een belangrijke panne kan u de hersteldienst elektriciteit van SIBELGA contacteren.

Als het een gemeenteweg betreft :

Bel naar de Dispatching Sibelga 02/274.40.66, stuur een mail naar epov@sibelga.be of vul het formulier in op de website van Sibelga.

Als het een "Gewestwegen" betreft (grote verkeersassen) :

Bel naar het MBHG op het nummer 0800 94 001, stuur een mail naar buv@mbhg.irisnet.be

Indien u een probleem vaststelt dat een gevaar vormt wat een van de onderstaande rubrieken betreft , gelieve dit te melden aan dienst der werken van de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe op het telefoonnummer: 02/773.06.28 die uw bemerkingen aan de betreffende dienst zal overmaken:

1. Problemen op de openbare weg :

 • kuilen in de rijweg ;
 • verzakking van de rijweg of het trottoir ; ( De aanleg, onderhoud en herstelling van de trottoirs zijn ten laste van de aanwonende eigenaars die verantwoordelijk kunnen worden gesteld in geval van een ongeval te wijten aan hun slechte staat. )
 • ladingverlies van een vrachtwagen als gevolg van een ongeval.

2. Bezandingsprobleem : glibberige en gevaarlijke rijweg, verzoek tot tussenkomst van de dienst zand bestrooiing.

3. Problemen met de riolering :

 • lawaaierig riooldeksel dat moet worden vastgezet ;
 • verstopte straatkolk ;
 • verstopping van de openbare riolering ;
 • gebroken riooldeksel of straatkolk.

4. Problemen met het leefmilieu :

 • ziekte van of schade aan de bomen en beplantingen op de openbare weg ;
 • ontoegankelijkheid van openbare voetwegen door overwoekering met onkruid ;
 • slechte zichtbaarheid in sommige gevaarlijke bochten door hoog opgeschoten onkruid dat dringend moet gemaaid worden ;
 • gemeentelijke terreinen overwoekerd door onkruid.

5. Problemen met sluikstorten : huishoudelijk afval achtergelaten op de openbare weg of in afgezonderde plaatsen.

6. Problemen met dode of gewonde dieren : de dienst leefmilieu zal onmiddellijk worden gecontacteerd voor de verwijdering van het dier

 • Indien het een gewond en wild dier betreft, zal het meest nabije revalidatiecentrum voor levende wilde dieren zo snel mogelijk worden gecontacteerd ;
 • Indien het dier daarentegen dood is, zal het zo snel mogelijk verwijderd worden om de verspreiding van ziekten en buurtklachten te vermijden;

7. Problemen met rattenbestrijding :

 • Vivaqua organiseert twee campagnes per jaar voor de rattenbestrijding van de riolerinsnet.
 • Een rattenverdelgingsmiddel wordt gratis ter beschikking gesteld van de bewoners aan het onthaal van de gemeentehuis (benedenverdieping). Tel. 02.773.05.11 (algemeen nummer)