Openbare werken

Tel. 02/773.06.28
Charles Thielemanslaan 93
2de verdieping

+ In bewerking

+ Problemen met straatverlichting, wegen, bezanding, riolering, verwijdering van onkruid, sluikstorten, dode dieren op de rijweg of rattenbestrijding

+ Aansluitingsaanvraag op het gemeentelijk rioleringsnet

+ Gewestwegen

+ Speelpleinen

+ Zones 30 en bestaand woonerf (pdf.)

+ Gecontroleerde parkeerzones in Sint-Pieters-Woluwe

+ Reglementen-belastingen en reglementen-retributie


carte postale