Zones voor fietsdelen

Fietsdeelvoertuigen – en elektrische steps in het bijzonder – zijn nieuwe, efficiënte, ruimtebesparende en minder vervuilende vervoermiddelen, maar ze worden soms gebruikt door gewetenloze mensen die ze overal achterlaten.

Met het oog op deze realiteit heeft de gemeente besloten om “dropzones” (of opslagzones) te creëren waar ze hun tweewielers op een vriendelijke manier kunnen parkeren. Waar mogelijk worden aan weerszijden van voetgangersoversteekplaatsen, waar het verkeersreglement het parkeren van auto’s verbiedt, markeringen aangebracht. Deze dropzones worden voorzien van fietsnietjes en worden duidelijk aangegeven met grondmarkeringen en verticale borden.

Begin september werd een eerste opslagzone gecreëerd op het kruispunt van de Gouddallaan en de Martin Lindekensstraat. In de eerste fase van het project zullen nog een twintigtal andere zones worden ingericht in de meest bezochte wijken van de gemeente: Montgomery, Stokkel, Centrum, Vogelzang of nog Sinte-Aleidis. Als deze fase succesvol blijkt te zijn, zullen deze zones worden vermenigvuldigd. Dit project maakt deel uit van het ontwikkelingsplan van een honderdtal fietsnietjes per jaar voorzien door het College.

Parallel aan deze begeleidende maatregelen moet er ook snel worden gereageerd in het geval van slecht parkeren. Het is nu al mogelijk om een hinderlijke step direct te melden via de applicaties van de operators of hun website. De gemeente verbindt zich ertoe om contact op te nemen met elk fietsdelenbedrijf om zeer snelle doorlooptijden (enkele uren) af te spreken. Als laatste redmiddel heeft de gemeente altijd de mogelijkheid om gemeentelijke administratieve sancties op te leggen op basis van het algemeen politiereglement.