Algemene beleidsverklaring

De algemene beleidsverklaring bevat de voornaamste doelstellingen die zullen worden nagestreefd, als ook de waarden waardoor het bestuur zich zal laten leiden bij het nemen van beslissingen.

Algemene beleidsnota 2019-2024