Huisvesting

U wenst zich in Sint-Pieters-Woluwe te vestigen? U beschikt over 2 mogelijkheden:

  • Ofwel zoekt u een woonst op de private markt: via advertenties (op straat, in kranten of op internet) of via tussenkomst van immobiliënkantoren (Sorimo, Victoire, Macnash Est, IGC, J&J Properties, Engel&Völkers etc.)
  • Ofwel zoekt u een woonst op de openbare markt, waarbij huurprijzen vaak lager liggen dan de huurprijzen op de private markt.

 

U zoekt een woonst via de publieke markt?

 

Verschillende actoren schieten u ter hulp bij de zoektocht naar een woonst aan gereduceerd tarief op het grondgebied van de gemeente.

 

Uw woonst is onbewoonbaar en/of niet conform?

De Huisvestingscode voorziet verschillende eisen (brandveiligheid, bewoonbaarheid etc.) vooraleer een woning verhuurd kan worden.

  • Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

Indien een huurder moeilijkheden of problemen ondervindt aangaande de basisvereisten van veiligheid en/of bewoonbaarheid in zijn woning (vocht, geen natuurlijk licht, geen verwarming, geen warm water etc.), kan hij een klacht neerleggen bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI)

De DGHI zal daarop een bezoek brengen, en indien nodig, een ingebrekestelling opstellen ten aanzien van de eigenaar. De eigenaar beschikt over een periode van 12 maanden om de nodige werken uit te voeren. Eenmaal deze periode verlopen is, volgt een nieuw bezoek door DGHI ter controle. Indien de werken op dat moment niet (voldoende) zijn uitgevoerd, volgt een verbod op verhuring van de woonst.

Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI)
CCN Noordstation
Vooruitgangstraat 80/1 – 1035 Brussel
Tel: +32 (0)2 204 12 80 (maandag, woensdag, vrijdag tussen 9u en 12 u)
Fax: +32 (0)2 204 12 73
E-mail: broh.huisvestingsinspectie@gob.irisnet.be

 

  • Het Vredegerecht van Sint-Pieters-Woluwe

De geschillen tussen verhuurders (eigenaars) en huurders behoren tot de bevoegdheid van het vredegerecht.

Grootveldlaan 147

1150 Sint-Pieters-Woluwe
E-mail : j.p.woluwe-saint-pierre@just.fgov.be

 

U verbouwt?

U hebt zojuist een onroerend goed aangekocht en wenst zich te vestigen in Sint-Pieters-Woluwe? U voert renovatiewerken uit en geniet in het kader daarvan van de renovatiepremie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van een energiepremie van Brussel Leefmilieu?

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe geeft u een premie voor ecologisch renoveren bovenop de gewestelijke premies.

De gemeentelijke premie is gelijk aan 50% van het bedrag van de gewestelijke premies, met een plafond van €600,00. De premie wordt enkel toegekend wanneer het bewijs geleverd kan worden van een gewestelijke premie en wanneer het inkomen van de verzoeker onder de drempel ligt van het gemiddeld inkomen.

De aanvraag moet schriftelijk gericht worden aan het college van schepenen en burgemeester:

Huisvestingsdienst, Gemeentebestuur
Charles Thielemanslaan 93
1150 Sint-Pieters-Woluwe

of via email (logement@woluwe1150.be) d.m.v. het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.

Reglement

Formulier

 

De renovatiewerken moeten worden uitgevoerd binnen de 3 jaar na het verkrijgen van het onroerend goed. De gemeentelijke premie moet worden aangevaard binnen de 4 maanden na de uitbetaling van de gewestelijke premie(s).

Voor meer informatie over de te volgen procedure en de toekenningsvoorwaarden, contacteer de Huisvestingsdienst: logement@woluwe1150.be of 02/773.05.79.