Werkgelegenheid

Dienst Werkgelegenheid
Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Tel 02/773.07.42 – 02/773.05.89
mail: emploi@woluwe1150.be

Deze dienst biedt aan de inwoners van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe een gespecialiseerde individuele begeleiding aan bij de zoektocht naar werk (hulp bij het opstellen van de CV en de motivatiebrief, voorbereiding van het sollicitatiegesprek, overlopen van openstaande vacatures etc.)

Deze dienst biedt tevens een workshop aan voor zogenaamde “terugkerende vrouwen” die noch werkloosheidsuitkeringsgerechtigd zijn, noch OCMW-steun krijgen, en die wensen zich terug op de arbeidsmarkt te begeven na een onderbreking van enkele jaren.

Bel ons voordat u komt om zeker te zijn dat wij beschikbaar zijn om u te ontvangen.