Begroting – Boekhouding

Opgelet :

Voor de Personenbelasting (belasting op inkomsten), de BTW en het Kadaster, moet u met de FOD Financiën contact opnemen : 02/572.57.57

Voor de onroerende voorheffing, moet u met Fiscaliteit Brussels contact opnemen : 02/430.60.60

 

  • Opmaak en opvolging van de begroting
  • Budgettaire en algemene boekhouding
  • Aankopen (bestelbonnen)
  • Inschrijvingen en ingeven van facturen
  • Beheer van de schuld (leningen)
  • Boekhoudkundig beheer van subsidies
  • Financiële analyse
  • Financiële controle op de v.z.w.’s en kerkfabrieken

 

Charles Thielemanslaan 93, 2de verdieping
Tel. 02/773.07.46 – finances@woluwe1150.be