Bezetting van het openbaar domein

Bezetting van het openbaar domein/Organisatie van een evenement

Wilt u een evenement, een betoging of een samenscholing van welke aard dan ook organiseren in de openbare ruimte van Sint-Pieters-Woluwe? Het Algemeen Politiereglement* bepaalt dat voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit – de Burgemeester – vereist is. Deze moet ten minste 10 werkdagen voor uw evenement via dit formulier aan de Burgemeester worden toegezonden.

 

In dit verband behandelt de Burgemeester de volgende verzoeken om toestemming:

 

  • de organisatie van grootschalige evenementen (braderieën, rommelmarkten, buurtfeesten) op het openbaar domein of in privéruimten die vrij toegankelijk zijn voor het publiek;
  • filmopnamen: reclame- of speelfilms op het openbaar domein: Let op! Er moet een filmvergunning aangevraagd worden via https://screen.brussels/nl/een-filmvergunning-aanvragen;
  • verdeling van flyers op het openbaar domein;
  • promotionele evenementen;
  • verzoeken om inzamelingen te organiseren voor bewustmakingscampagnes en goede doelen;
  • verzoeken om privéfeesten binnen te verlengen.

 

 

Een evenement organiseren in een groene ruimte beheerd door Leefmilieu Brussel

Indien u uw evenement wenst te organiseren in een park dat beheerd wordt door Leefmilieu Brussel, zoals het Woluwepark of het Parmentierpark, moet u naast de gemeentelijke toelating ook de toelating van het instituut verkrijgen:

 

Organisatie van een evenement met versterkte muziek

In geval van uitzending van versterkt geluid, gelieve kennis te nemen van de ordonnantie van 18 februari 2018 betreffende versterkt geluid:

 

Parkeerreservering

Verzoeken om een parkeerplaats te reserveren worden beheerd door de dienst Parkeren. U kunt uw verzoeken sturen naar stationnement@woluwe1150.be of bellen naar 02.773.07.80. 

Meer info

 

*Algemeen Politiereglement
Artikel 41. Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het verboden om op de openbare ruimte samenscholingen, betogingen, rellen of optochten die het voertuigenverkeer kunnen storen en gebruikers van de openbare ruimte kunnen hinderen, te organiseren, uit te lokken of eraan deel te nemen.
Artikel 42. Voor elke samenscholing, betoging, activiteit of optocht, van welke aard ook, in de openbare ruimte of in galerijen en doorgangen op privégrond die voor het publiek toegankelijk zijn, is de toelating van de bevoegde overheid vereist.
Artikel 46. §1. Behoudens toelating van de bevoegde overheid zijn verboden op de openbare ruimte:
– inzamelingen, verkoopinzamelingen en verkoop zoals leuren, de inzameling van fooien;
– allerhande vermakelijkheden zoals tentoonstellingen, filmopnames, jaar- en expobeurzen, fuiven, bals, vertoningen, spektakels, karaoke of feestelijke verlichtingen;
– waarzeggerij;
– loterij- of kansspelen.