Ontvangerij

Opgelet :

Voor de Personenbelasting (belasting op inkomsten), de BTW en het Kadaster, moet u met de FOD Financiën contact opnemen : 02/572.57.57.

Voor de onroerende voorheffing, moet u met Fiscaliteit Brussels contact opnemen : 02/430.60.60.

 

Charles Thielemanslaan 93 – benedenverdieping
Tel. 02/773.05.56 of 02/773.05.68


Gemeentekas

De gemeentebelastingen en -retributies kunnen betaald worden :

 • hetzij aan de Gemeentekas, in handen van de Ontvanger, alle werkdagen van 9u. tot 12u;
 • hetzij door storting of overschrijving aan de bankrekening opgenomen in de brief. In dit geval, moet u onder de rubriek mededelingen het voorwerp van de betaling aanduiden;
 • hetzij, uitsluitend voor de parkeerbiljetten, op rekeningnummer IBAN BE72 0971 2680 9716, met vermelding van de gestructureerde mededeling of de nummerplaat van de wagen.

Dienst Ontvangerij staat eveneens tot uw beschikking voor volgende onderwerpen:

 • inning van belastingen en retributies, financiële bijdrage van de ouders in de kosten van de kinderdagverblijven, enz.
 • toelagen
 • parkeerautomaten
 • verzending van de aanslagbiljetten
 • betaling facturen, toelagen en wedden en pensioenen van het gemeentepersoneel
 • boeken van de dagelijkse ontvangsten en uitgaven
 • controle van de boekhoudkundige stukken voor uitvoering
 • bewaren van de boekhoudkundige archieven
 • huur en lasten
 • opstellen van de jaarrekening