Jeugd

Charles Thielemanslaan 93 – Begane grond
Tel. 02/773.07.48 –
jeugd@woluwe1150.be

De Jeugddienst ontwikkelt een groot aantal activiteiten en projecten die 100% gewijd zijn aan de jongeren van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, met als doel hen voor te bereiden om de burgers van morgen te worden: verantwoordelijk en toegewijd aan de ontwikkeling van een democratische, solidaire, duurzame samenleving die openstaat voor alle culturen.

Om ervoor te zorgen dat elke jongere in de gemeente aan het maatschappelijk leven kan deelnemen, onderhoudt de jeugddienst een rechtstreekse dialoog met hen, maar ook met jongerenorganisaties en plaatselijke verenigingen. Het gemeentebestuur luistert naar hun behoeften en betrekt hen volledig bij beslissingen die hen aanbelangen.

Zo hebben wij bijvoorbeeld in 2018 de Jongerenraad “Project W1150” opgericht: een vijftiental jongeren tussen 12 en 18 jaar, die de vier wijken van de gemeente vertegenwoordigen (Centrum, Stokkel, Vogelzang en Mooi-Bos), zetten zich in voor de uitvoering van projecten die hen aanbelangen, dankzij een ter beschikking gesteld budget. Sindsdien hebben de jonge meertalige leden van de Raad geleidelijk aan evenementen ontwikkeld met als doel banden te smeden tussen jongeren in Sint-Pieters-Woluwe, in synergie met de gemeentelijke partners voor jeugd. Volg hun avonturen op Instagram : @project_on_wsp

Sinds 2017 bieden we de Jongerenpas-1150 aan om jongeren van 12 tot 25 jaar tal van voordelen en kortingen te bieden in winkels en sportcentra in de gemeente. 

Elk jaar in oktober organiseren we de “Place aux Enfants”-dag. Het evenement is gratis en bestaat uit een leuke en leerzame dag die jonge burgers van 8 tot 12 jaar een beter inzicht geeft in de maatschappij waarin zij leven en de rol die zij moeten spelen.

De Jeugddienst blijft de jeugdbewegingen pro-actief steunen via een reeks steunmaatregelen zoals zoals jaarlijkse subsidies, het onderhoud van lokalen, het uitlenen van materiaal, de organisatie van vervoer voor kampen, het ter beschikking stellen van zalen, enz. Het is ook de bedoeling het aanbod van diensten voor jongeren in de gemeente te bevorderen door steun te verlenen aan de gemeentelijke dienst Opvang Vrije Tijd, maar ook aan de verenigingen die in Sint-Pieters-Woluwe vakantieactiviteiten en sportstages aanbieden.

Wilt u een event organiseren voor jongeren in een zaal in Sint-Pieters-Woluwe? Hier is een niet-limitatieve lijst van gemeentelijke en privézalen die u kunt huren.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met ons team:

  • Diensthoofd: Charlotte Derclaye (02/773.05.65) 
  • Projectleider: Annabelle Boffa (02/773.07.48)
  • Dienstsecretaris: Laïla Salah-Eddine (02/773.05.60)