Psychologische hulp voor jongeren

Positieve resultaten en een nieuw gewestelijk platform

Twee jaar geleden hebben de jeugddienst en het OCMW psychologische ondersteuning opgezet voor jongeren die door de COVID-crisis waren getroffen. Meer dan honderd jongeren hebben van deze maatregel genoten, wat de relevantie en de noodzaak ervan bewijst.

In gesprekken met professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, schooldirecteuren, CLB, enz. stellen wij vast dat de maatregel nog steeds meer dan noodzakelijk is, ook al zijn de thema’s van de door de jongeren geuite ondersteuningsbehoeften geëvolueerd: overgewicht, eco-angst, genderonderzoek, enz.

Dankzij de impuls van het gewestelijke Psybru-project kunnen jongeren tot 23 jaar voortaan psychologische ondersteuning krijgen. De gemeente en het OCMW zorgen uiteraard voor de continuïteit van de reeds in 2021 en 2022 geopende dossiers en de doorstroming naar dit nieuwe hulpplatform.

Meer info op www.psybru.be

 

Regionale en nationale noodhulp is telefonisch beschikbaar: