Bescherming van de gegevens / Privacy Statement

Met de inwerkingtreding van de Europese privacywetgeving over de bescherming van de persoonlijke gegevens (RGPD) op 25 mei 2018, beschikken de burgers over een betere controle van hun gegevens van persoonlijke aard die bijgehouden worden bij openbare of private instellingen. 

In het kader van zijn activiteiten en aanvragen die u hem voorlegt, gebruikt het gemeentebestuur uw gegevens om u te informeren en om uw vragen te beantwoorden.

U heeft op elk moment het recht om uw gegevens te raadplegen, de rechtzetting of het wissen ervan aan te vragen, evenals een beperking van hun gebruik (wij bewaren uw gegevens maar gebruiken deze niet meer). 

U kunt eveneens uitleg krijgen over hun gebruik en uw voorkeuren wijzigen.

Uw gegevens worden niet overgemaakt naar buiten het gemeentebestuur, noch bijgehouden in een land buiten de Europese Unie.     

U kunt contact opnemen met ons via het online formulier, op het adres dpo@woluwe1150.be of per brief (Gemeentebestuur Sint-Pieters-Woluwe, Functionaris voor gegevensbescherming, Charles Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel). Voor mededelingen via briefwisseling, dank om ons een kopie te bezorgen van de voorkant van uw identiteitskaart zodat wij er zeker van zijn in contact te zijn met de juiste persoon.        

U kunt eveneens een klacht indienen bij de controleautoriteit : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact
  

Link naar de pagina “Privacy Statement”