Privacy statement

Het doel van deze statement is om u alle nodige informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.         
“U” bent een bezoeker van de website of gebruiker van een online dienst aangeboden door de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe.       
“Wij” zijn de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, gelegen te 1150 Brussel, Charles Thielemanslaan 93.     
 

Welke type van gegevens worden verwerkt ?

Via de website verwerken wij :

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mail adres, IP adres van het toestel waarmee u de website bezoekt
 • Gegevens met betrekking tot uw (aan)vragen door gebruik van het contactformulier
 • Gegevens met betrekking tot de bezochte pagina’s op de website

Via deze website verzamelen wij geen speciale categorieën van gegevens over [gezondheid, religieuze, politieke of filosofische  overtuigingen, seksuele voorkeur of etnische afkomst].


Waarom gebruiken wij deze gegevens ?

De verzamelde gegevens worden gebruikt om :     

Uw (aan)vragen te behandelen      
Met uw toestemming, wanneer u een vraag stelt via het contactformulier om uw vragen, opmerkingen of suggesties te beantwoorden.

Om onze infrastructuur en uw gegevens te beschermen 
De identificatiegegevens van de apparaten die verbinding maken met onze website en de activiteiten op de gebruikers van website worden bewaard om ‘piraten’-activiteiten die de website en uw gegevens in gevaar zouden kunnen brengen te kunnen voorkomen en onderzoeken

Onze diensten verbeteren   
Bezoekstatistieken worden anoniem bijgehouden om onze website te kunnen verbeteren volgens de bezoekfrequentie van de webpagina’s.


Aan wie worden deze gegevens doorgegeven ?

Uw gegevens die via deze website worden verzameld worden nooit doorgegeven in een vorm waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden buiten de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe.
De statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website zijn “geanonimiseerd” waardoor ze niet aan een persoon kunnen verbonden worden. 
In sommige gevallen verplicht de wet ons om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten.
Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

De bezoekgegevens van de website worden bewaard gedurende 1 jaar. 
De gegevens verzameld via het contactformulier worden bewaard [tot uw (aan)vraag is behandeld].


Wat zijn uw rechten ?

De wet machtigt u om :

 • duidelijke informatie te ontvangen waarom uw gegevens worden verwerkt
 • een correctie van uw gegevens te vragen
 • een kopie van uw gegevens te ontvangen (zonder kosten bij uw eerste aanvraag)
 • uw gegevens te laten wissen indien er geen verplichting is om die te blijven bewaren
 • de verwerking van uw gegevens te laten opschorten (zonder deze te wissen)
 • uw toestemming om uw gegevens te verwerken in te trekken voor de toekomst

Deze rechten gelden voor alle verwerkingen uitgevoerd door de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe maar bepaalde wetten en reglementen kunnen deze rechten beperken.           

Voor deze (aan)vragen kan u een mail sturen naar dpo@woluwe1150.be of per post naar het volgende adres : Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, Privacy, Charles Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel.


Voor bijkomende informatie of voor een klacht

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw (aan)vraag met betrekking tot uw gegevens kan u contact opnemen met functionaris voor gegevensbescherming :

 • per mail : dpo@woluwe1150.be
 • of per brief via het volgende adres : Gemeente Sint-Pieters-Woluwe, Functionaris voor gegevensbescherming, Charles Thielemanslaan 93 – 1150 Brussel.

U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit :          
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact


Cookies en het volgen van online activiteiten

Deze website gebruikt cookies, kleine gegevensbestanden die uw voorkeuren en andere bezoekinformatie bewaren en die worden opgeslagen op uw toestel.
De bezoekstatistieken van deze website worden verkregen via “Google Analytics”. Deze gegevens worden geanonimiseerd zodat elke verwijzing naar uw identiteit onmogelijk is.

U vindt meer informatie over cookies in onze “cookie policy“.